StichtingBME

Help Mee

Stichting Biomedische Elektronica verkrijgt haar inkomsten uit schenkingen, donaties en giften.

De meest directe manier om ons werk te steunen is door een donatie te doen op bankrekening-nummer NL70 SNSB 0910 1496 07 t.n.v. St. Biomedische Elektronica te Leiden.

Uw donaties kunnen fiscaal aftrekbaar zijn (mits het totale bedrag aan giften minimaal 1% van het verzamelinkomen is met een minimum van € 60).

Er bestaan ook andere mogelijkheden om het werk van Stichting Biomedische Elektronica financieel te ondersteunen, zoals met een notariële schenking of een nalatenschap.